แนะวัดผลงานคุ้มค่า องค์กรสุขภาพถกวางกรอบลงทุนให้ยั่งยืน

ผู้จัดการ สสส. แนะวัดผลงานคุ้มค่าองค์กรสุขภาพถกวางกรอบลงทุนให้ยั่งยืน

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการประชุมเวทีถอดประสบการณ์ผู้บริหารองค์กรสุขภาพนานาชาติ ในการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (iuhpe) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเพื่อสุขภาพในประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละประเทศมีการบริหารที่แตกต่างกันไป

สิ่งสำคัญที่พบ คือ การดำเนินนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพจำเป็นต้องหาวิธีในการวัดผล และวางกรอบการทำงานให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายและทำให้เห็นผลเชิงประจักษ์ว่าการลงทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนั้นได้รับผลตอบแทนที่เกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง โดยการคำนวณความคุ้มค่าเป็นตัวเงินว่าลงทุนเท่าไหร่ได้กลับมาเท่าไหร่ ก็จะทำให้ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายอย่างยั่งยืนมากขึ้น

“การวางกรอบการทำงานให้วัดผลการทำงานได้ ถือเป็นสิ่งที่ สสส.และองค์กรเพื่อสุขภาพในนานาชาติมีการทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีการสำรวจสถานะสุขภาพของประชากรในแต่ละรัฐ เพื่อเปรียบเทียบรัฐที่มีองค์กรเพื่อสุขภาพกับรัฐที่ไม่มี โดยพบว่ารัฐที่มีการลงทุนในองค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพประชากรมีสุขภาวะที่ดีกว่าในหลายๆ ด้านอย่างชัดเจน ซึ่งในอนาคตจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ หารือและวางกรอบการทำงานต่อไป” ทพ.กฤษดากล่าว

ทพ.กฤษดากล่าวต่อว่า ปัญหาทั่วไปที่องค์กรเพื่อสุขภาพพบคล้ายๆ กัน คือ ทำอย่างไรให้โปรแกรมต่างๆ ที่จะทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพและวัดผลได้ และวิธีการจัดการปัญหาในการบริหารกองทุนด้านต่างๆ ส่วนเรื่องการแทรกแซงนโยบายเพื่อการลงทุนสร้างเสริมสุขภาพ ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะพบน้อยกว่า ส่วนที่มาของแหล่งงบประมาณ มีทั้งจากภาษีบุหรี่ หรือเหล้า หรือทั้งสองอย่าง หรือนำมาจากภาษีประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code