แนะวงการแพทย์ศึกษา `คนข้ามเพศ` มากขึ้น

คนข้ามเพศ ชี้วงการแพทย์ไทยยังขาดหน่วยงานให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศโดยเฉพาะ ทำให้พวกเขาไร้ที่พึ่งพิง จึงอยากให้วงการแพทย์ของไทยศึกษาวิจัยเรื่องคนข้ามเพศให้มากขึ้น


แนะวงการแพทย์ศึกษา 'คนข้ามเพศ' มากขึ้น thaihealth


ในกิจกรรมวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศตลอดสัปดาห์นี้  ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการเสวนาเกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย


ประธานเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นอกจากสังคมไทยจะรู้จักผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชาย หรือชายข้ามเพศน้อยแล้ว  พวกเขาส่วนใหญ่ ที่ยังไม่ได้รับการแปลงเพศ เพราะติดขั้นในเรื่องของขั้นตอนที่ซับซ้อน  ยังต้องเผชิญกับปัญหาถูกผู้ชายผู้ชายข่มขืน โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย  จนเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์


เมื่อเกิดปัญหา ยังพบว่าแพทย์ไทยไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่า ชายข้ามเพศ ที่เคยกินฮอร์โมนเพศชาย ควรกินยาคุมอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากผลข้างเคียง และยังขาดงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงต้องการให้วงการแพทย์ศึกษากลุ่มชายข้ามเพศให้มากขึ้น


ในเวทีนี้นักกิจกรรมที่ให้คำปรึกษาคนข้ามเพศ ชี้ว่าที่ผ่านมา  กรมควบคุมโรค เคยพยายามที่จะทำงานวิจัยเรื่องสุขภาพและความต้องการเกี่ยวกับร่างกายของคนข้ามเพศ แต่ยังเน้นเฉพาะเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น ยังไม่มีการศึกษาเรื่องร่างกายของคนข้ามเพศอย่างจริงจัง


คุณผู้ชมสามารถเรียนรู้เรื่องของผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ผ่านกิจกรรมวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ  ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคมนี้


 


 


ที่มา: www.voicetv.co.th

Shares:
QR Code :
QR Code