แนะรับ-ส่งพัสดุ สินค้า อาหาร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


แนะรับ-ส่งพัสดุ สินค้า อาหาร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการ พนักงานปฏิบัติหน้าที่ที่คลังสินค้า และพนักงานส่งพัสดุภัณฑ์ ผู้รับบริการรับ-ส่งสินค้า อาหาร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการเคลื่อนย้าย และความเสี่ยงในการติดและแพร่ระบาดของเชื้อ อาจทำให้มีการสั่งของออนไลน์ ประเภทอาหาร พัสดุภัณฑ์ และรับสินค้าประเภทต่างๆ กันมากขึ้น


กรมอนามัยจึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อทุกวัน สวมหน้ากากตลอดเวลาที่ทำงาน จัดให้มีจุดล้างมือ พร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับพนักงานให้เพียงพอ กำหนดระยะห่างระหว่างปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดจุดที่ต้องสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ จำกัดคนที่เข้ามาในสถานที่ โดยอาจจัดบริเวณที่รับ-ส่งของเฉพาะ พร้อมทั้งบันทึกผู้เข้ามาในสถานที่ทุกคน และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับพนักงานปฏิบัติหน้าที่คลังสินค้า และพนักงานส่งพัสดุภัณฑ์ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ปิดทั้งจมูกและปาก ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่างจากคนอื่นในระยะ 1 เมตร ส่วนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับของ เมื่อสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์มาส่ง ให้สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อรับ-ส่งสินค้า และล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮออล์ ภายหลังรับและเปิดสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกล่องบรรจุภัณฑ์ แต่ควรนำกล่องไปทิ้งให้เรียบร้อยทันที


สำหรับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบเดลิเวอรี (Delivery) ที่ต้องส่งให้กับผู้ซื้อ ผู้ส่งควรห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที


ในส่วนของผู้สั่งซื้ออาหารหรือผู้บริโภคให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะแบบพับได้ และให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร หลังจากรับอาหารให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี e -payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน ก็จะช่วยให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงโควิด-19 ได้

Shares:
QR Code :
QR Code