แนะรัฐเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็ก

นักโภชนาการ สสส.ชี้ค่าอาหารกลางวันนักเรียนควรเพิ่มเป็น 17 บาทจากปัจจุบันที่ได้ 13 บาทต่อคน เผยบางแห่งใช้วิธีประมูลก็ยิ่งทำให้คุณภาพต่ำลงไปอีก

จี้รัฐเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็ก

นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ทางโครงการโภชนาการสมวัย โดย สสส. ได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 200 แห่ง มาได้ระยะหนึ่ง และพบว่า งบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันที่รัฐบาลส่งผ่านไปยัง อปท.ทั่วประเทศให้แก่เด็กคนละ 13 บาทต่อวันนั้น ไม่เพียงพอ ซึ่งนักโภชนาการคำนวณออกมาแล้วว่า ในหนึ่งวันเด็กควรจะได้รับประทานอาหารเมื่อตีเป็นมูลค่าออกมาแล้ว ควรจะเป็น 15-17 บาท

นายสง่า กล่าวต่อว่า ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ เด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรืออยู่ตามชนบทแม้จะได้รับ 13 บาทต่อหัว แต่ได้ไม่หมดทุกคน คือได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดในเขตนั้นๆ และเมื่องบประมาณกระจายลงสู่ท้องถิ่น ทางโรงเรียนจะนำเงินมาเฉลี่ยเพื่อกระจายให้เด็กครบทุกคน ทำให้อาจจะเหลือเพียงแค่ 7 บาทต่อคนต่อวันเท่านั้น

“ท้องถิ่นบางแห่ง เมื่อได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันไปแล้ว ทั้งๆ ที่ได้ไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เขาก็ยังใช้วิธีการประมูลแบบราชการ จัดซื้อจัดจ้างเหมือนซื้อวัสดุก่อสร้าง ถ้าแม่ค้ารายไหนให้ราคาต่ำที่สุด รายนั้นก็จะได้ทำอาหารให้เด็กกิน เด็กๆ ก็จะได้กินอาหารที่เหมาะสมกับราคา คืออาจจะมื้อละไม่ถึง 8 บาท ที่สำคัญหากได้มาเต็ม 13 บาท ส่วนที่เหลืออีก 5 บาท หายไปไหน ถ้าใช้วิธีนี้ต่อไปเด็กไทยโตไม่สมวัยแน่ๆ” นายสง่า กล่าว

ผู้จัดการโครงการโภชนาการสมวัย สสส. กล่าวด้วยว่า ทางโครงการได้ขับเคลื่อนประเด็นนี้ด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ อปท.นำเงินงบประมาณในท้องถิ่นไปเสริมกับโครงการอาหารกลางวันให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อาจจะให้ อปท.ที่เข้าร่วมกับโครงการ เริ่มก่อนเป็นกลุ่มแรก จากนั้นก็ค่อยขยายต่อไปเรื่อยๆ ส่วน อปท.ไหนต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมโภชนาการเด็กในชุมชน ให้เติบโตสมวัยทาง สสส.พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code