แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ กันอันตรายจากสัตว์มีพิษ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ กันอันตรายจากสัตว์มีพิษ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาว ยิ่งต้องระวัง ชี้รักษาความสะอาดเป็นประจำคือหัวใจสำคัญในการป้องกันแขกไม่ได้รับเชิญ


นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ ทั่วประเทศต่างประสบสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคและภัยสุขภาพประเภทต่างๆ ซึ่งนอกจากการจมน้ำ, ไฟฟ้าช็อต หรือโรคที่มากับน้ำแล้ว ยังมีอันตรายอีกประเภทที่แอบซ่อนอยู่ถึงแม้น้ำจะลดแล้วก็อาจจะยังอยู่ร่วมกับเราต่อไป นั่นคือสัตว์มีพิษหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งงู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ ซึ่งหนีน้ำมาหลบซ่อนในบ้านเรือนของประชาชน และหลังน้ำลดสัตว์มีพิษเหล่านี้ก็มักจะไม่กลับไปยังพื้นที่เดิมของตนแต่กลับใช้บ้านเรือนเป็นแหล่งพำนักใหม่แทน ทำให้ในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวมักจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษมากกว่าในช่วงเวลาอื่นๆของปี


ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ จึงขอแนะประชาชนให้นำหลักปฏิบัติ 5 ข้อ มาใช้ป้องกันอันตราย ดังนี้  1.การทำความสะอาดบริเวณมุมอับหรือจุดที่เป็นซอกหลืบของตัวบ้าน ให้สวมถุงมือยางและรองเท้าบูททุกครั้ง ป้องกันถูกสัตว์มีพิษกัด 2.ตรวจสอบตามมุมอับหรือกองวัสดุในบ้านให้ทั่วทุกซอกทุกซอกมุมว่ามีสัตว์มีพิษหลบซ่อนอยู่หรือไม่ โดยการใช้ไม้ยาว หรือท่อพลาสติกเคาะไปตามพื้น เพื่อให้สัตว์มีพิษที่หลบซ่อนอยู่หนีออกจากที่ซ่อน 3.ซ่อมแซมจุดแตกร้าว รอยต่อหรือซอกที่เกิดจากการทรุดตัวของดินไม่ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษ 4.หลีกเลี่ยงการเก็บกวาด หรือทำความสะอาดภายนอกตัวบ้านในเวลากลางคืน เพราะสัตว์มีพิษหลายประเภทมักจะออกหากินในเวลากลางคืนจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมากกว่าในเวลากลางวัน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นเนื่องจากแสงไฟไม่เพียงพอ และ 5.หากพบงูให้อยู่นิ่งๆ คอยดูท่าที และขยับออกห่างอย่างช้าๆ ไม่ควรตีหรือพยายามจับงูด้วยตนเอง ซึ่งตามปกตินั้นงูจะไม่เข้ามาทำร้ายถ้าไม่ถูกรบกวน  และให้รีบแจ้งไปที่สายด่วน 199 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หรือหากอยู่ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สายด่วน 191 หรือหน่วยกู้ภัยในพื้นที่โดยทันที เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายงูไปยังสถานที่ๆเหมาะสม


อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านแล้ว แต่หากไม่มีการป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้ก็สามารถกลับเข้ามากบดานในบ้านเรือนได้ จึงควรรักษาความสะอาดบริเวณบ้านอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย หากมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน ควรตัดแต่งให้ไม่ให้รกรุงรังพร้อมกับกำจัดเศษใบไม้ใบหญ้าทุกครั้ง ไม่ควรกองทิ้งไว้เพราะจะทำให้เป็นที่อาศัยของสัตว์และแมลงมีพิษได้ เนื่องจากสัตว์เหล่านี้มักจะอาศัยอยู่ตามที่เย็นเพื่อหลบซ่อนความร้อนจากดวงอาทิตย์และออกหากินในเวลากลางคืน รวมทั้งให้ทิ้งเศษขยะ หรือเศษอาหาร ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและแมลง ซึ่งจะเป็นการสร้างห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์มีพิษต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ