แนะพ่อแม่ดูแลสุขภาพช่องปากลูกตั้งแต่แรกเกิด

ที่มา:กรมการแพทย์


แนะพ่อแม่ดูแลสุขภาพช่องปากลูกตั้งแต่แรกเกิด thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ แนะพ่อแม่ควรดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด พบทันตแพทย์สม่ำเสมอ รักษาความสะอาดภายในช่องปาก และควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์


           นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กควรเริ่มดูแลตั้งแต่แรกเกิด หรืออย่างช้าหลังจากที่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องให้การดูแลเอาใจใส่สุขภาพปากและฟันของบุตรหลาน เมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบ ควรพามาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม ร่วมกับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะทำให้เด็กมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่สมวัยของเด็ก


          ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วฟันน้ำนมซี่แรก จะขึ้นเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 6-8 เดือน และเพิ่มขึ้นจนครบ 20 ซี่ เมื่ออายุประมาณ 2 ขวบครึ่ง เมื่อฟันขึ้นเด็กอาจจะมีอาการปวด มีไข้ คันบริเวณเหงือก และมีน้ำลายไหลเกือบตลอดเวลา ฟันน้ำนมนั้นเป็นส่วนสำคัญเพื่อใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งการเคี้ยวจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร โครงหน้าเป็นไปอย่างปกติ นอกจากนี้ฟันน้ำนมยังช่วยกันที่ไว้ให้ฟันแท้ซึ่งจะขึ้นในตำแหน่งนั้นได้อย่างถูกต้อง และช่วยในการออกเสียงของเด็ก อย่างไรก็ตามควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์ ก่อนที่ฟันน้ำนมจะขึ้นครบทั้ง 20 ซี่ หรือเมื่อเด็กมีอายุระหว่าง 2-3 ขวบ ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีรักษาความสะอาดฟันของเด็ก โดยแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างพอเหมาะ และควรแปรงฟันทันทีเมื่อเด็กมีฟันน้ำนมซี่แรกงอกขึ้นมา ควรเลือกแปรงสีฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่ม ขนละเอียด หัวแปรงต้องมีขนาดพอดีกับช่องปากเด็ก และมีด้ามแปรงที่จับกระชับมือสำหรับผู้ใหญ่ และที่สำคัญควรพาบุตรหลานไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code