แนะพกยาที่จำเป็น สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล

/data/content/26812/cms/e_fgilnptuvwz5.jpg

             องค์การเภสัชกรรมแนะนำระหว่างเดินทางช่วงวันหยุด ควรพกยาที่จำเป็น เช่น ยารักษาโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง ยาจำเป็นพื้นฐานสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินสำรองเท่ากับวันเดินทาง หรือเพิ่มอีก 3-5 วัน ขณะขับรถควรเลี่ยงยากลุ่มที่กินแล้วทำให้ง่วง

             ภญ.วนิชา ใจสำราญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลเนื่องในโอกาสปีใหม่แล้ว และในเทศกาลดังกล่าวจะมีวันหยุดยาว ดังนั้นการเตรียมยาในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศสำคัญที่สุดอันดับแรก คือ การเตรียมยาในส่วนของผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว ซึ่งยาของผู้สูงอายุจะมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ต้องเตรียมยาในปริมาณเท่ากับวันที่เดินทางหรือสำรองเพิ่ม 3-5 วัน และควรจะติดชื่อยาไปด้วยเพราะหากยาตกหล่น  สูญหาย จะได้สามารถซื้อยาตัวเดิมหรือเข้าโรงพยาบาลแจ้งแพทย์ได้ว่าเดิมใช้ยาอะไร

             ส่วนยารายการอื่นๆ จะเป็นยาพื้นฐานสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ พาราเซตามอลลดไข้   ทั้งชนิดเม็ดและน้ำเชื่อม ยาแก้แพ้ซึ่งสามารถลดน้ำมูก และใช้แก้คันได้ด้วย ยาลดกรดชนิดน้ำซึ่งออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าชนิดเม็ด ผงเกลือแร่ ผงถ่านกรณีท้องเสีย ยาแก้เมารถ ยาแก้ปวดเมื่อย และอุปกรณ์ทำแผล

             กรณีต้องขับรถเอง หากมีการใช้ยาในระหว่างนั้นต้องศึกษาก่อนว่า ยาที่จะรับประทานมีตัวใดที่จะออกฤทธิ์ทำให้มีอาการง่วงนอน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทยาลดน้ำมูก ยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือยาในกลุ่มแก้ปวดไมเกรน ยาคลายกังวลบางชนิด ยากลุ่มนี้จะทำให้ง่วงนอนเป็นผลให้ความสามารถในการตัดสินใจช้าลง  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ กรณีไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรจอด นอนพัก จนหายง่วง แล้วจึงขับต่อไป

             ภญ.วนิชา กล่าวต่อไปว่า ในช่วงดังกล่าวอาจจะมีโรคที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ ไข้หวัด เนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน พักผ่อนน้อย รวมถึงอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่นทำให้มีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย และอีกโรค คือ ท้องเสีย ต้องเตรียมยาและผงน้ำตาลเกลือแร่สำรองเพิ่มสำหรับหลายคน ส่วนผู้ที่กำลังตั้งครรภ์โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหารกเกาะต่ำ ในการเดินทางที่กระทบกระเทือนต้องระวังมาก หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง และถ้าหากมีอาการปวดหรือมีไข้ฉับพลันขึ้นมาให้เลือกใช้เฉพาะยาพาราเซตามอลเท่านั้น หรือหากมีน้ำมูกสามารถใช้คลอเฟนนิรามีนได้ สำคัญที่สุดควรมีเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือพยาบาลที่ฝากครรภ์ไปด้วย  ถ้ามีปัญหาจะได้โทรปรึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ให้เข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ ทันที

            นอกจากนี้ยังมีโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทางคือ โรคกระเพาะอาหาร  เนื่องจากการทานอาหารไม่ตรงเวลา และพักผ่อนน้อย อีกโรคที่จะพบมากสำหรับผู้หญิงก็คือ โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ เนื่องจากระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาจไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ำ ทำให้ต้องกลั้นปัสสาวะ ซึ่งเป็นโรคที่พบมาก

           สุดท้ายก็คือการไปเที่ยวป่าหรือน้ำตก ต้องระวังในเรื่องของไข้เลือดออก หรือมาลาเรีย ถ้ามีไข้ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและบำบัดรักษาต่อไป

 

            ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code