แนะผู้สูงอายุขับขี่ปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     


     แนะผู้สูงอายุขับขี่ปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้สูงอายุขับขี่อย่างปลอดภัย โดยปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินสมรรถนะในการขับรถและความพร้อมของสภาพร่างกาย หากแพทย์ไม่อนุญาต ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด นำยารักษาโรคและบัตรประจำตัวติดตัวไว้เสมอ หลีกเลี่ยงการขับรถในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดี ไม่ขับรถระยะทางไกลหรือในช่วงที่การจราจรติดขัด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรง สายตาพร่ามัวและโรคประจำตัวบางโรค ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ โดยเฉพาะหากอาการของโรคกำเริบ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเมื่อประสบอุบัติเหตุ จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะผู้สูงอายุขับรถอย่างปลอดภัย


ดังนี้ก่อนขับรถควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินสมรรถนะในการขับรถและสภาพความพร้อมของร่างกาย ทั้งการมองเห็น กำลังกล้ามเนื้อ การทำงานของแขนและขา หากแพทย์ไม่อนุญาต ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด นำยารักษาโรคและบัตรประจำตัวติดตัวไว้เสมอ พร้อมระบุอาการ วิธีการช่วยเหลือและสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หากอาการของโรคกำเริบจะช่วยเหลือได้ทัน ขณะขับรถ หลีกเลี่ยงการขับรถในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดี อาทิ ช่วงกลางคืน ฝนตกหนัก หมอกควันปกคลุมเส้นทาง เพราะสายตาไม่สามารถปรับสภาพให้มองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจน จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ขับรถระยะทางไกลหรือในช่วงที่การจราจรติดขัดเพราะผู้สูงอายุจะมีอาการอ่อนเพลียได้ง่าย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง อาทิ โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคเบาหวานในระยะรุนแรง ไม่ควรขับรถอย่างเด็ดขาด ควรให้ผู้อื่นขับรถแทนหรือใช้บริการรถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัย ในการเดินทาง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code