แนะผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ปฏิบัติตามแพทย์

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์


แนะผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอดส์ปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์แนะผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น


นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (เอดส์) จะมีภูมิต้านทานในร่างกายที่อ่อนแอ ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งเชื้อวัณโรคได้ง่ายหากผู้ป่วยวัณโรคมีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยจะทำให้เชื้อวัณโรคมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นกว่าปกติ คือมีไข้ยาวนานกว่าปกติ น้ำหนักตัวลดลงมากกว่าการแพร่กระจายของวัณโรคปอดไปยังอวัยวะอื่นๆมากกว่า เช่น เยื่อหุ้มสมอง กระดูก หรือต่อมน้ำเหลือง ไอเป็นเลือด หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก นอกจากนี้อาจเกิดอาการข้างเคียงจากยาที่รักษาวัณโรค เช่น การแพ้ยา ภาวะดื้อยา และอาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้นหากพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคปอด แพทย์จะแนะนำให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป


แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์  กล่าวว่าสำหรับการรักษาวัณโรคในปัจจุบันจะให้การรักษาระยะสั้นประมาณ 6 เดือน หากผู้ป่วยได้รับการรักษาจนครบกำหนดและไม่ดื้อยาพบว่ามีโอกาสหายขาดมากกว่าร้อยละ 95 แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้ป่วยที่แพ้ยาง่ายและไม่มารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและการรักษาขาดความต่อเนื่อง  ส่วนการรักษาเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้การให้ยาต้านไวรัสเพื่อชะลอความเสียหายที่จะเกิดกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย  ดังนั้นผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจึงควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดดังนี้ 1.รับประทานยาสม่ำเสมอตามแพทย์สั่งและสังเกตผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยารักษาวัณโรค2.รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ จนกว่าอาการไอจะลดลงหรือหายไป 4. ปิดปาก จมูก เวลาไอ จาม และบ้วนเสมหะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 5. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 6. งดบริจาคเลือดและอวัยวะต่างๆ 7. งดสิ่งเสพติดทุกชนิด 8. ควรพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code