แนะป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่-มือเท้าปาก”

แนะป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่-มือเท้าปาก” thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงสิ้นปีอากาศเปลี่ยนแปลง ระวัง “ไข้หวัดใหญ่ – มือเท้าปาก” ห่วงกลุ่มเสี่ยงป่วยง่าย อาการรุนแรง แนะประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง คาด ปี 59 ไข้เลือดออกยังระบาดหนัก


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในปี 2559 คาดว่า โรคไข้เลือดออกจะมีการระบาดอย่างหนัก เนื่องจากช่วงนี้ที่ควรเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อากาศกลับยังร้อน และมีฝนตก ทำให้เอื้อต่อการวางไข่ของยุงลาย อย่างไรก็ตาม ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ โรคที่ไม่ควรมองข้าม คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก ซึ่งข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2558 ถึงต้น ธ.ค. พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณ 6 หมื่นราย โรค มือ เท้า ปาก ประมาณ 3 หมื่นกว่าราย ซึ่งถือว่าเป็นไปตามการพยากรณ์โรคว่า จะพบผู้ป่วยประมาณเท่านี้ แต่เนื่องจากอากาศมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ควรมองข้ามและประชาชน ควรมีการดูแลตัวเองอยู่เสมอ


นพ.โอภาส กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังหากป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว จะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากเมื่อป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่น ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดซื้อวัคซีนและฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงแล้วประมาณ 3 ล้านโดส ดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ส่วนโรคมือเท้าปากกลุ่มที่เฝ้าระวังก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งก็มีการร่วมมือกันอย่างดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้จึงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง แต่หลัก ๆ ก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการเฝ้าระวังด้วย


“ช่วงนี้ประชาชนทั่วไปควรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตลอด รับประทานอาหารที่สดใหม่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน มีส่วนประกอบของน้ำอุ่น เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย แต่ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป เพราะจะทำให้มีไขมันในร่างกายสูงเกินไปไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย และที่สำคัญ หากพบว่า ในบ้านมีผู้ป่วยหรือมีเพื่อนร่วมงานป่วย ก็ไม่ควรไปคลุกคลีด้วย ส่วนผู้ป่วยเองก็ควรมีการสวมหน้ากาก เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ไปสู่ผู้อื่นด้วย” นพ.โอภาส กล่าว


 


ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code