แนะปีใหม่เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

กรมควบคุมโรค แนะปีใหม่ เดินทางกลับภูมิลำเนาปฏิบัติตามกฎจราจร-เข้ม กม.คุมเหล้า


แนะปีใหม่เดินทางปลอดภัย ใส่ใจ่กฎจราจร thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ มีแนวโน้มคล้ายคลึงกัน โดยในปี 2549-2553 มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บลดลง แต่หลังจากปี 2553 จำนวนผู้เสียชีวิตเริ่มคงที่ประมาณ 321-366 คน ในช่วงปีใหม่ ส่วนสงกรานต์จะอยู่ที่ประมาณ 271-372 คน ส่วนการคาดการณ์ในปี 2559 โดยช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 268-372 คน ส่วนเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 308- 387 คน ดังนั้นจึงต้องมีการคุมเข้มในการรับมืออุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น โดยเน้นการตั้งด่านชุมชนล่า กำหนดจุดเสี่ยง ซึ่งจากการลงตรวจสอบในหลายพื้นที่พบว่าตอนนี้มีความพร้อม


ด้าน นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัว และปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 1.เมาไม่ขับ 2.คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย 3.ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 4.ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 5.ไม่จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6.ไม่เร่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ในช่วงระหว่างการเดินทางห้ามมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แม้คนขับจะไม่ได้ดื่ม แต่ถ้าผู้ร่วมเดินทางดื่มก็จะถือว่าร่วมกระทำความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการออกตรวจพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงใน6-7จังหวัดส่วนใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางภาคเหนือ ส่วนจังหวัดอื่นจะมีเจ้าพนักงานคอยออกตรวจและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป


“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากทำให้สติสัมปชัญญะในการขับขี่ลดลงแล้วการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศหนาวนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว จะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ ความดันพุ่งสูง บางคนดื่มข้ามวัน ข้ามคืน ข้าวปลาไม่ยอมกินจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นอันตรายถึงแกชีวิต นอนอยู่ก็หยุดหายใจ เสียชีวิตไปเลย ที่เรียกว่าโรคใหลตาย” นพ.อัษฎางค์กล่าว.


 


ที่มา: www.matichon.co.th

Shares:
QR Code :
QR Code