แนะประชาชนเลี้ยงสุนัข ต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


แนะประชาชนเลี้ยงสุนัข ต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้า thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสมุทรปราการแนะประชาชนเลี้ยงสุนัขต้องดูแลระวังโรคพิษสุนัขบ้า


นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีคนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย ซึ่งจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา พบผู้เสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้าในปี 2560 จำนวน 4 ราย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา  สุรินทร์ และสมุทรปราการ และจากการสำรวจความรู้ ทัศนคติของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ถูกต้อง เช่น คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้ารักษาได้ และจากการวิเคราะห์การติดต่อระหว่างโรคของสำนักระบาดวิทยาปี 2556 – 2558 พบว่า ปัจจัยการเสี่ยงเสียชีวิตคือการไม่ดูแลรักษาบาดแผลหลังสัมผัสโรค และไม่ได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนตามแนวเวชปฏิบัติ


สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่พบได้ตลอดปีเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในประเทศไทยพบว่าสุนัขและแมวป่วยเป็นโรคนี้มากที่สุด ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งสร้างพื้นที่ในชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน พ.ศ.2563 โดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงทุกหลังคาเรือนและทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัด และให้เจ้าของนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ส่วนอาการของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ สุนัขจะมีอารมณ์หงุดหงิด หางตกน้ำลายไหล อาจมีอาการคล้ายกระดูกหรือก้างติดคอ ซึ่งอาจทำให้เจ้าของเข้าใจผิด เอามือไปล้วงที่ปาก คลำหาก้างหรือกระดูก หากพบสุนัขมีอาการดังกล่าว ขอให้นึกถึงโรคพิษสุนัขบ้า และแยกสุนัขไว้ไม่ให้คลุกคลีกับสุนัขอื่นหรือคน และรีบแจ้งปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากคนถูกสุนัขกัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผล ขอให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด


สำหรับ คาถา 5 ย. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกกัดหรือข่วน จำได้ง่ายๆ คืออย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร  และอย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือ สัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ  หากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆครั้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ จากนั้นไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควรมารับวัคซีนตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด   รวมทั้งเฝ้าระวังสุนัขหรือแมวที่มากัดเป็นเวลา 10 วัน หากสัตว์ตายระหว่างดูอาการ ให้แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตัดหัวสุนัขส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code