แนะประชาชนสังเกตสภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


แนะประชาชนสังเกตสภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนสังเกตสภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เน้นสำรวจ และป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวม หน้ากากอนามัย พบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงนี้ประเทศไทยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยสภาพอากาศในช่วงนี้ เรียกว่า “หนาวเทียม” อากาศมีความเย็นลง ทำให้ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยขึ้นไปได้  หากพบการแจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับ “สีเหลือง” ให้เลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง  “สีส้ม” ต้องระมัดระวัง และ “สีแดง” ควรหยุดกิจกรรม กลางแจ้ง เช่น ออกกำลังกายหรือทำงาน


นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า หากประชาชนติดตามสภาพอากาศจะพบว่า สามารถดูได้สองลักษณะคือ 1) ค่าสภาพอากาศแบบรวม หรือ Air Quality Index (AQI) ต้องมีค่าน้อยกว่า 100 หากค่าเกิน 100 เป็นภาวะเสี่ยง ค่าเกิน 200 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ 2) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5  ควรมีค่ามาตรฐาน ซึ่งปลอดภัยคือ 50  หากเกิน 50 ต้องระมัดระวัง เกิน 90 ถือว่ามีภาวะเสี่ยง


“ขอให้ประชาชนสำรวจร่างกายตนเอง หากมีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ พร้อมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ  หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องอยู่กลางแจ้งให้สวมหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัวหากไม่จำเป็นไม่ควรไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะ หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ จาม หรือเหนื่อยผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์  ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่แอพพลิเคชัน Air4Thai (แอร์ ฟอร์ ไทย) หรือ เพจ “คนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM2.5” นายแพทย์สุขุม กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code