แนะปชช.ภาคใต้ดูแลสุขภาพช่วงฝนตก

ที่มา  : สำนักโรคติดต่อทั่วไป/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค


แนะปชช.ภาคใต้ดูแลสุขภาพช่วงฝนตก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเองในช่วงที่มีพายุ ลมแรง และมีฝนตกหนักทางภาคใต้ ขอให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ประเมินสถานการณ์ก่อนขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังทุกครั้ง หากออกนอกบ้านควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัว อาจไม่สบายเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุ ลมแรง และมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางภาคใต้ ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ประชาชนจึงมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 159,496 ราย เสียชีวิต 31 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงาน  อายุระหว่าง 25-34 ปี รองลงมาคือ อายุ 35-44 ปี และ 15-24 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี ตามลำดับ เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้  พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 13,342 ราย เสียชีวิต 1 ราย


โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ง่าย จากการไอหรือจามรดกัน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลียเร็ว แต่สามารถหายเองได้ใน 5-7 วัน และกลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่นปอดบวม หายใจลำบาก อาจเสียชีวิตได้ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว  ส่วนวิธีป้องกันโรค ขอให้ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ ปิด คือปิดปากและปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัย ผ้า หรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หยุด คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพัก  รักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  นอกจากนี้ หากต้องออกนอกบ้านควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝน เพราะอาจทำให้ไม่สบายและเจ็บป่วยได้ง่าย


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถในช่วงที่มีพายุฝน ลมแรง โดยให้จอดรถในที่ปลอดภัยเมื่อฝนตกหนักหรือทัศนวิสัยไม่ดี ลดความเร็ว เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการแซง แต่หากจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์และระยะทางข้างหน้าก่อนแซงเสมอ หากจำเป็นต้องขับรถผ่านน้ำท่วมขัง ให้หยุดประเมินสถานการณ์ หากระดับน้ำลึกสูงกว่าขอบประตูรถ ไม่ควรขับฝ่าไป   ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code