แนะปชช.ดูแลสุขภาพ ระวังโรคช่วงปลายฝนต้นหนาว

ที่มา : MGR Online


แนะปชช.ดูแลสุขภาพ ระวังโรคช่วงปลายฝนต้นหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรครายงานว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกชุก และบางพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลง จึงขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม ที่ติดต่อได้ง่ายในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันแออัด โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร ที่มากับอาหารและน้ำดื่มไม่สะอาด เช่น โรคอาหารเป็นพิษ และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น


          จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กันยายน 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 127,477ราย เสียชีวิต 29 ราย โรคปอดบวม 183,652 ราย เสียชีวิต 191 ราย โรคอาหารเป็นพิษ 83,227 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต และโรคไข้เลือดออก 38,756 ราย เสียชีวิต 55 ราย จากข้อมูลยังพบอีกว่า โรคปอดบวมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด และมักเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนตามหลังโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ คือ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าปกติ


          ในช่วงนี้มีอากาศเปลี่ยนแปลง และเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนฤดูกาล ยังคงพบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งติดต่อจากการไอ จามรดกัน ดังนั้น ผู้ที่มีการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค ส่วนโรคอาหารเป็นพิษ ช่วงนี้มีความเสี่ยงจากอาหารบูดเสียเนื่องจากอาการเปลี่ยนแปลง และจากการบริโภคอาหารที่ปรุงไม่สุก สะอาด จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารและน้ำดื่ม ควรรับประทานเฉพาะที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด อีกโรคที่ควรระวัง คือ โรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุก ทำให้ภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควรสอดส่องตามบ้านเรือน หากพบควรคว่ำภาชนะทันที หรือปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code