แนะบ้านที่มีเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่น

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


แนะบ้านที่มีเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข แนะครอบครัวที่มีเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ให้จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่น ประชาชนควรดูแลตนเอง ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบที่มาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเยื่อบุตาอักเสบ แนะนำให้จัดห้องสะอาดปลอดฝุ่น (Clean Room)  โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทำได้ไม่ยาก โดยจัดเตรียมห้องที่มีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด ไม่มีสิ่งของมาก เพราะจะเป็นที่กักเก็บฝุ่น และใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดแทนการกวาด เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย


          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ AirVisual สังเกตความเข้มของแถบสีที่แสดง หากเป็นสีส้มและสีแดงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยคุณภาพอากาศระดับสีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง หากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดง เป็นระดับที่มีผลต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงให้งดการทำกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากN 95 เพื่อป้องกันฝุ่นเมื่อต้องออกไปยังพื้นที่เสี่ยง


          นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนสังเกตตนเองหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลในการดูแลสุขภาพจากค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Shares:
QR Code :
QR Code