แนะบูรณาการงานงดเหล้าสู่งานยาเสพติด

รอง.ผบช.ภูธรภาค 8 แนะงานงดเหล้าต้องบูรณาการสู่งานยาเสพติดให้เกิดรูปธรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ทีมผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบ พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และ ที่ปรึกษาประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ เพื่อแสดงความยินดีในวาระรับตำแหน่งใหม่ และหารือการขับเคลื่อนงานยาเสพติดในภาคใต้ตอนบน

พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว แนะการทำงานกับภาครัฐต้องการข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยประชาคมงดเหล้าจะต้องนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ในการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ หลังจากดำเนินงาน

อีกทั้ง แอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุของยาเสพติดทั้งมวล  ควรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน จะต้องเกิดรูปธรรมชัดเจน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้เข้าถึงเหล้าและยาเสพติดได้ยาก หรือหมู่บ้านปลอดเหล้า-ยาเสพติด  ต้องมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม มากกว่าปริมาณของผู้มาบำบัด ต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง และพร้อมให้คำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กรรณิการ์ แพแก้ว

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code