แนะนำใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในช่วงตรุษจีน

การไฟฟ้านครหลวง ได้เผยแพร่ข่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า และปัญหาอัคคีภัย  จึงแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ด้วยควมห่วงใยของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน

เทศกาลตรุษจีน เป็นประเพณีนิยมของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลก ที่มีความสำคัญในฐานะวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 อันเป็นช่วงที่ประชาชนจะมีการไหว้บรรพบุรุษ จัดเลี้ยงสังสรรค์ หรือท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งในบางครั้งอาจมีการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ จนขาดการระมัดระวัง ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง ส่งผลให้ความชื้นในอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุที่สำคัญ ของการเกิดอัคคีภัย หรืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงจึงขอแนะนำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ฉนวนไม่แตกกรอบ เปลี่ยนสี แผงเมนสวิตช์ จะต้องแน่น ไม่แตกร้าว ใต้แผงเมนสวิตช์ต้องปราศจากวัสดุที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น ผ้า กระดาษ น้ำมัน เป็นต้น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ต้องทำงานอย่างเป็นปกติ

ที่สำคัญคือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโคมประดับ ธูปเทียนไฟฟ้า จะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า ฉนวนของอุปกรณ์ เต้าเสียบไม่ชำรุด แตกร้าว และไม่ควรเสียบใช้งานเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงหากต้องออกไปนอกบ้าน หรือเข้านอน ควรดำเนินการปิดสวิตช์ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และยัง เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับบ้านหรือสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว ควรปลดคัทเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code