แนะนำผู้เดินทางไปประเทศที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนก เอช7เอ็น9

/data/content/19582/cms/dikltv134579.jpg

          ตามที่มีสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศใกล้เคียงประเทศไทย อาทิ การเกิดโรคไข้หวัดนก H6N1 ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การเกิดโรคไข้หวัดนก H10N8 และ H9N2 ในฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้ติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

          ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการเกิดโรคสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคเมื่อผู้โดยสารเดินทางไปประเทศดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรค พร้อมเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ ควรรับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหาร ในชีวิตประจำวันให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก และหากไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ รวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอยู่ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ รีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกและประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 

Shares:
QR Code :
QR Code