แนะนำประชาชน ระวังโรคที่มาหลังน้ำลด

ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา


แนะนำประชาชน ระวังโรคที่มาหลังน้ำลด thaihealth


แฟ้มภาพ


ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และภัยสุขภาพที่มาหลังน้ำลด เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม


นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดพายุฝน และน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อพายุผ่านพ้นไป ได้เกิดโรคและภัยสุขภาพในช่วงหลังน้ำลด ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก น้ำกัดเท้า ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ ไฟฟ้าช็อต สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย 


นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดจากภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังในช่วงหลังน้ำลด ระวังอย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้ำท่วมขัง โดยให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง เพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัด ต่อยได้ หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code