แนะทำความสะอาดโรงอาหารรับเปิดเทอม

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแนะ ให้โรงเรียนทำความสะอาดครัว และโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เตรียมพร้อมบริการนักเรียนในวันเปิดเทอม เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการให้บริการอาหารแก่เด็กนักเรียน


แนะทำความสะอาดโรงอาหารรับเปิดเทอม thaihealth


ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงปิดเทอม โรงครัว และโรงอาหาร จะไม่ได้ใช้งานทำให้เกิดการสะสมของฝุ่น หยากไย่ รวมทั้งอาจเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น นก หนู และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แมลงนำโรคได้ ดังนั้นก่อนเปิดเทอม โรงเรียนควรทำความสะอาดโรงอาหาร โรงครัวให้ทั่วเสียก่อน เริ่มตั้งแต่พื้น ฝาพนัง เพดานโรงอาหาร และ ครัวที่เป็นสถานที่ปรุงประกอบอาหาร รวมไปถึงโต๊ะ เก้าอี้ เริ่มด้วยการใช้ไม้กวาดด้ามยาว ปัด กวาด หยากไย่ ใยแมงมุม บนเพดาน จากนั้นกวาดและล้างพื้นด้วยน้ำและผงซักฟอกเพื่อกำจัดคราบสกปรก พร้อมฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนราด รดบริเวณพื้น ทางเดิน ทางระบายน้ำเสีย ถังขยะ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรค โต๊ะ เก้าอี้ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดจากนั้นนำไปตากแดดหรือผึ่งให้แห้ง ส่วนภาชนะ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องนำมาล้างใหม่แล้วตากแดดให้แห้งหรือแช่น้ำผสมผงปูนคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนำมาใช้ รวมทั้ง ตรวจสภาพ ซ่อมแซมสภาพของอ่างล้างวัตถุดิบ อ่างล้างภาชนะ อ่างล้างมือ ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ


ทางด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรงอาหารของโรงเรียนควรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารของกรมอนามัย โดยสถานที่เตรียม ปรุงอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง แยกบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ และผัก ผลไม้ ออกจากกัน มีการทำความสะอาดปล่องระบายควันเป็นประจำ ไม่ให้มีคราบไขมันสะสมซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ แมลงนำโรคได้ ผนังบริเวณเตาไฟต้อง มีสภาพดี ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย เช่น สเตนเลส กระเบื้องเคลือบ โต๊ะเตรียมปรุงต้องสะอาด ไม่ชำรุด และสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร สำหรับภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาน ช้อน ส้อม ทำด้วยสเตนเลส กระเบื้องเคลือบขาวเมลามีน ทำความสะอาดง่าย และไม่มีลวดลายในส่วนที่สัมผัสอาหาร เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว เป็นร่องขึ้นรา ล้างภาชนะอุปกรณ์ แบบ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กวาดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำเปล่า ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะ ขั้นตอนที่ 3 ล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล ถังขยะต้องไม่รั่วซึม มีฝาปิด ท่อหรือรางระบายน้ำมีสภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน้ำ ได้ดี มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันใช้การได้ดี และห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องทำความสะอาด ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น มีน้ำใช้พอเพียง


"ทั้งนี้ ในช่วงเปิดเทอม พ่อค้าแม่ค้าภายในโรงอาหารของโรงเรียนควรให้ความสำคัญเรื่องน้ำ เครื่องดื่ม และน้ำแข็ง โดยน้ำบรรจุขวดต้องได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย อย. และเลขสาระบบอาหาร เครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำหวานต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด น้ำแข็งต้อง เป็นน้ำแข็งสำหรับบริโภค ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด มีอุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับตักโดยเฉพาะ ส่วนอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด เช่น มีฝาปิด หรือใส่ตู้กระจก วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร นอกจากนั้นผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ได้แก่ แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อนและหมวกหรือเนทคลุมผม ตัดเล็บให้สั้น ล้างมือให้สะอาด เมื่อเป็นแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำได้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code