แนะตรวจตราบ้านระวังไฟผลาญ

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


แนะตรวจตราบ้านระวังไฟผลาญ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ  ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่


นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลอง รวมทั้งจัดเลี้ยง ณ อาคารบ้านเรือนของตนเอง นอกจากนี้ส่วนใหญ่ เดินทางไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนต่างจังหวัด โดยทิ้งบ้านเรือนไว้ไม่มีผู้ดูแล หากไม่ให้ความระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น และจะสร้างความเสียหายเขตมีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 1.ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิทซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 2.การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรต้องมีภาชนะที่ปลอดภัยและแข็งแรงรองรับ และต้องมีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้วก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน3.หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร ต้องไม่ลืมปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย 4.ควรเก็บไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คให้ห่างจากมือเด็ก และไม่ควรสูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งก้นบุหรี่ในขณะที่ไฟยังดับไม่สนิท และควรเก็บวัตถุติดไฟง่ายให้อยู่ในที่ปลอดภัย และ 5.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ


หากพบเห็นเหตุอัคคีภัยกรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือสายด่วน โทร.199หรือที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทร.02-4284884 ต่อ 6844

Shares:
QR Code :
QR Code