แนะดูแลสุขภาพพระสงฆ์ห่างไกลโรค

แนะดูแลสุขภาพพระสงฆ์ห่างไกลโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


“กระทรวงสาธารณสุข”เผยผลตรวจสุขภาพพระสงฆ์ พบเจ็บป่วยโรคประจำตัวเรื้อรัง เสี่ยงอันตรายเสียชีวิตได้


กระทรวงสาธารณสุขและคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่หอประชุมใหญ่วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีพระสงฆ์และประชาชน  คนชรา มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน  ในงานมีการตรวจสุขภาพฟรี อาทิ ตรวจความดันโลหิต  พบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา ตรวจโรคตาและวัดสายตา


นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เปิดเผยว่า ผลการตรวจพบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคไขข้อเสื่อม รวมถึงคนชราส่วนใหญ่  ก็มักจะเป็นโรคในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งถึงจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแบบเฉียบพลัน แต่ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตได้  ดังนั้นจึงแนะนำวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรค รวมถึงแนวทางสร้างสุขภาพให้แข็งแรง  เพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประสงค์ให้คนทั้งประเทศมีสุขภาพดี จึงจัดทำโครงการนี้ เน้น 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.กวาดล้างเชื้อโรคโปลิโอ 2.ตรวจวัดสายตาในเด็กนักเรียน 3.ดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณร 4.ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ 5.มอบแขนขาเทียมแก่คนพิการ


 


 


ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code