แนะดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน

          แพทย์แนะดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน


 /data/content/27056/cms/e_aefilmnopv38.jpg


         นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปีจะเป็นช่วงที่ อากาศเปลี่ยนแปลง ในบางวันจะมีทั้งอากาศ หนาวเย็น ร้อน และอาจมีฝนตก เข้าสู่อากาศร้อน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นแบบฉับพลัน หากร่างกาย ปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ สำหรับวิธีการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใน ครอบครัวช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง กลุ่มเด็กเล็ก ควรกินนมแม่เป็นประจำ เนื่องจากจะช่วย สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทารกแรกเกิด-6 เดือน หลังจากนั้นสามารถให้นมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนอายุครบ 2 ปี โดยเน้นอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ สำหรับผู้สูงอายุควร ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม อาทิ เดิน รำมวยจีน ควบคู่กับ การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม และรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง ในทุกมื้ออาหารจะช่วยป้องกันไข้หวัดและ ส่งผลดีต่อสุขภาพ 


          ทั้งนี้ การปรุงอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ควรปรุงให้สุกก่อนการบริโภคและ ใส่ในภาชนะสะอาด และดื่มน้ำสะอาด บรรจุภัณฑ์ ปิดมิดชิดหรือควรต้มให้สุกก่อนดื่ม ที่สำคัญควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้งก่อน-หลัง ที่ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ที่มี โรคประจำตัวเรื้อรังควรตรวจค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานยาตาม ที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และพักผ่อนให้ เพียงพอ โดยสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น หากอากาศหนาว ควรสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แต่ถ้าอากาศร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายความร้อนได้ดี และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางสายฝนหรือแดดจ้า เพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่อากาศ เปลี่ยนแปลง


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกิบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code