แนะดูแลผู้สูงวัย ไม่ขาดน้ำ

แนะดูแลผู้สูงวัยไม่ขาดน้ำ


แนะดูแลผู้สูงวัย ไม่ขาดน้ำ thaihealth


นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมักพบได้ง่าย เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงทำให้น้ำในร่างกายผู้สูงอายุลดลง การตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลง ทำให้ไม่ดื่มน้ำ ร่างกายจึงไม่ได้รับน้ำชดเชย ประกอบกับความเสื่อมของร่างกาย เช่น กลั้นปัสสาวะไม่ได้ หกล้มง่าย ข้อเข่าเสื่อม ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ มีความยากลำบากในการเข้าห้องน้ำ อาจต้องพึ่งพาผู้ดูแล ผู้ดูแลอาจจะไม่ได้จัดหาน้ำดื่มให้ ซึ่งอาการที่แสดงภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุคือ ชีพจรเร็วกว่า 120 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตต่ำ วิงเวียนศีรษะ เป็นลมง่าย ความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงมาก ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุจะแสดงที่ไม่ชัดเจน แต่จะแสดงอาการเมื่อมีความรุนแรงแล้ว และทำให้หัวใจล้มเหลวและไตวายได้


นพ.พรเทพกล่าวต่อว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 40 ยังเป็นโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งต้องได้รับยาขับปัสสาวะทำให้น้ำในร่างกายน้อยลง และปัญหาช่องปากทำให้ไม่อยากรับประทานอาหาร ปัญหาตาทำให้มองไม่ชัดเจน และที่สำคัญคือ มือสั่นหยิบจับหรือกำไม่ได้ จะไม่สามารถดื่มน้ำได้ด้วยตนเอง ผู้ดูแลจึงควรจัดหาน้ำให้ดื่มวันละ 8 แก้ว กระตุ้น ให้ดื่มทุกชั่วโมง หาแก้วมีหูจับ หรือให้ดูดจากหลอดโดยวางแก้วไว้ข้างเตียง การกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย 1 แก้ว และรับการตรวจร่างกายต่อเนื่อง


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code