แนะดูลักษณะ 4 อย่างของผลิตภัณฑ์ก่อนควักกระเป๋า

       เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และโฆษก อย. ได้ออกมาเปิดเผยถึงลักษณะ 4 ประการของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องไม่ซื้อ ไม่ใช้เด็ดขาดประกอบไปด้วย


/data/content/25250/cms/e_dijklptw1278.jpg


       1. ไม่มีฉลากภาษาไทย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ต้องแสดงฉลากภาษาไทย พิมพ์ด้วยอักษรที่ชัดเจน และมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต และ/หรือ วันเดือนปีที่หมดอายุ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต เป็นต้น


       2. ไม่ขออนุญาตกับ อย. ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว ดูได้จากผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ส่วนผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่ยาจะต้องแสดงเลขทะเบียนตำรับยา เช่น ทะเบียนยาเลขที่ 1A 9999/46 เครื่องสำอางต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก


       3. ไม่แสดงชื่อที่ตั้งผู้ผลิต หากพบว่าไม่แสดงหลักแหล่งผู้ผลิตที่ชัดเจนจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะเมื่อพบปัญหาก็ไม่สามารถร้องเรียนและเอาผิดกับผู้ผลิตนั้นได้ และ


       4. ไม่บอกความจริงผู้บริโภค หรือโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทำให้เสียโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ เพราะหากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ารักษาโรคได้ จนละเลยการไปพบแพทย์ หรือละเลยการใช้ยาประจำตัว อาจทำให้โรคกำเริบจนถึงขั้นเสียชีวิตได้


 


 


     ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code