แนะช่วงปิดเทอมเลี่ยงอาหารที่มีแป้ง ไขมัน ลดภาวะอ้วนในเด็ก

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะช่วงปิดเทอมเลี่ยงอาหารที่มีแป้ง ไขมัน ลดภาวะอ้วนในเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงปิดเทอมเด็กๆ อาจออกกำลังกายน้อยลง และกินอาหารที่มีไขมันมากเกินไป ทำให้เด็กเป็นโรคอ้วนได้ แนะผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษ


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ช่วงปิดเทอมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอาจเปลี่ยนไป โดยจะเลือกกินอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล ไขมัน รวมทั้งอาหารขยะหรือ JUNK FOOD มากเกินไป และใช้เวลาว่างดูโทรทัศน์เล่นเกมมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ออกกำลังกายน้อยลง ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปและมีการเก็บสะสมในรูปไขมัน ทำให้เป็นโรคอ้วนได้ ผู้ปกครองจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ


โดยเฉพาะด้านโภชนาการและการออกกำลังกายควรจัดอาหารให้มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ ทั้งปริมาณและความเหมาะสมกับวัย โดยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่และหลากหลาย เน้น ผัก ผลไม้ นมสดรสจืด และไข่ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมอง โดยใน 1 วันเด็กอายุ 6-14 ปี ควรได้รับพลังงานเฉลี่ย 1,600 กิโลแคลอรี และควรเพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาทีทุกวัน อีกทั้งต้องให้เด็กนอนหลับวันละ 9-11 ชั่วโมง เพื่อช่วยพัฒนาหัวใจ สมอง การเจริญเติบโต ให้สมวัย และแข็งแรง.

Shares:
QR Code :
QR Code