แนะจัดห้องปลอดฝุ่น หมั่นสังเกตอาการเด็กเล็ก

ที่มา : ไทยรัฐ


แนะจัดห้องปลอดฝุ่น หมั่นสังเกตอาการเด็กเล็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


แนะทำความสะอาดจัดระเบียบห้องให้ปลอดฝุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าอยู่ในระดับเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ควรต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยศูนย์เด็กเล็กหรือบ้านเรือนควรจัดทำห้องปลอดฝุ่นและให้เด็กอยู่ในห้องปลอดฝุ่น โดยเลือกห้องที่ห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง เช่น ถนน ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้าง ไม่มีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดควันมีช่องว่างของประตู หรือหน้าต่างน้อยที่สุด และไม่มีสิ่งของที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละอองภายในห้อง เช่น พรม หนังสือ ตุ๊กตาที่มีขน เป็นต้น


ในช่วงที่ฝุ่นสูงให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและทำความสะอาด โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถู เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายและสามารถเพิ่มอุปกรณ์ในการลดปริมาณฝุ่นภายในห้อง เช่น เครื่องฟอกอากาศ นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงจำนวนของเด็กที่เข้ามาพักภายในห้องให้เหมาะสมไม่ให้แออัดจนเกินไป และควรเปิดประตูเพื่อระบายความร้อนและระบายอากาศในช่วงที่ฝุ่นละอองลดลง รวมทั้งลดกิจกรรมกลางแจ้ง


"พ่อแม่ต้องคอยสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด หรือแสบจมูกให้รีบไปพบแพทย์ สำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมควรตรวจเช็กค่าฝุ่นติดตามข่าวสารก่อนออกจากบ้านและควรให้เด็กเลี่ยงการออกนอกบ้าน แต่หากต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม และไม่ควรอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code