แนะงดให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แนะเลี้ยงให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะ  thaihealth


แฟ้มภาพ


การให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะ ก่อให้เกิดเชื้อโรคระบาดได้ง่ายโดยเฉพาะโรคสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้


นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก ว่ามีประชาชนนำอาหารหรือเศษอาหารมาให้สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกพิราบ แมว และสุนัข ในบริเวณวัดและสถานที่สาธารณะต่างๆ ส่งผลให้สัตว์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง และหมักหมมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ และอาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงจากเชื้อราระบาดในชุมชนทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะโรคสมองอักเสบ ซึ่งจะพบในมูลสัตว์ปีก เช่น นกพิราบ นกหงส์หยก นกแก้ว เป็นต้น


ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาจึงขอความ ร่วมมือประชาชนทุกท่านห้ามนำอาหารให้สัตว์ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบการให้อาหารสัตว์ ถือว่าเป็นการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่ หรือทางสาธารณะ มีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และหาก เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เขตมีความห่วงใยต่อประชาชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ให้อาหารสัตว์ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Shares:
QR Code :
QR Code