แนะครูเช็กสุขภาพหลังพบ 5 โรคเสี่ยง

แนะครูเช็กสุขภาพหลังพบ 5 โรคเสี่ยง พร้อมจัดรณรงค์ให้ครูตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดเงินสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ด้วยผู้ที่ได้รับสิทธิจึงไม่ควรเสียสิทธิโดยสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่สถานพยาบาลของ สกสค.

แนะครูเช็กสุขภาพหลังพบ 5 โรคเสี่ยง

นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) พบว่าในแต่ละปีมีสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งมีทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจำนวนนับพันคน ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยโรคยอดฮิต 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด หัวใจเบาหวาน และเส้นเลือดในสมองแตก ถือเป็นความสูญเสียและเกิดความเสียหายแก่วงการศึกษามาก

รองเลขาธิการ สกสค. กล่าวต่อว่า สกสค.ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องส่งเสริมให้ครูใส่ใจดูแลสุขภาพ จึงจัดรณรงค์ให้ครูตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดเงินสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ด้วยผู้ที่ได้รับสิทธิจึงไม่ควรเสียสิทธิโดยสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่สถานพยาบาลของ สกสค. สถานพยาบาลของรัฐอื่นๆหรือของเอกชนก็ได้ แต่หากเกินกว่าจำนวนที่กระทรวงการคลังอนุมัติ  จะต้องจ่ายส่วนต่างเอง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code