แนะครูสอนนร.ให้เข้าใจเอดส์

สร้างความเข้าใจโรคเอดส์ที่ แนะครูสอนอย่างถูกต้อง


แนะครูสอนนร.ให้เข้าใจเอดส์ thaihealth


แฟ้มภาพ


จากกรณีวันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปีเป็น"วันเอดส์โลก" เพื่อรณรงค์ยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า สังคมไทยยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีอยู่มาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ข้อมูลความรู้ที่ผิด โดยหลักสูตรการเรียนการสอนพบว่าครูมุ่งเน้นสอนให้เด็กกลัวมากกว่าสอนให้เด็กรู้และเข้าใจ จึงควรเน้นให้เข้าใจสาเหตุของโรค ภาวะของโรค การดูแล รักษา รวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการรักษาโรค ถ้ามีความเข้าใจตรงนี้แล้วจะสามารถดูแลและจัดการตัวเองได้


นายนิมิตร์กล่าวต่อว่า ปัญหาร้องเรียนที่เจอมีจุดเริ่มต้นมาจากครูที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไปบอกผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน อ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน ถึงเวลาแล้วค่อยมาสอบ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่มีฐานมาจากความรังเกียจ การสอนควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.วิชาสุขศึกษาจะต้องทันสมัย เพราะทุกวันนี้การติดเชื้อมีพัฒนาการเร็วมาก ต้องทำให้เด็กมีความเข้าใจว่าการติดต่อจากแม่สู่ลูกนั้นมีความหวังว่าจะทำให้หายได้ ถ้าแม่ติดเชื้อก็รับประทานยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อสู่ลูก และต้องเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการป่วยว่าเกิดจากไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเสีย ถ้าจะแยกเป็นรายโรคจะเรียกว่าโรคฉวยโอกาส เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะคนและรักษาให้หายได้ และมีบางโรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำ คือ วัณโรค และ 2.เรื่องเพศศึกษาต้องสอนควบคู่กัน เรื่องความสัมพันธ์ของผู้คน เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code