แนะครูปรับสิ่งแวดล้อมรับเปิดเทอม ระวังอุบัติเหตุในโรงเรียน

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


แนะครูปรับสิ่งแวดล้อมรับเปิดเทอม ระวังอุบัติเหตุในโรงเรียน  thaihealth


แฟ้มภาพ


ปภ.ห่วงเด็กรับเปิดเทอม เผยที่มาอุบัติเหตุในโรงเรียน แนะครูปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสามารถป้องกันเหตุได้


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทยอยกันเปิดเทอม ความซุกซน และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก การชำรุด ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไม่ปลอดภัย ทำให้สถานศึกษามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กในสถานศึกษา ดังนี้ สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น สภาพอาคารเรียนเก่าทรุดโทรม อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โต๊ะเรียน เก้าอี้ อยู่ในสภาพชำรุด บริเวณโรงเรียนมีหญ้าขึ้นรก เป็นบ่อ สระน้ำไม่มีรั้วกั้น เป็นต้น สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากนักเรียนขาดความระมัดระวัง หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การเล่นต่อสู้กัน การหยอกล้อเล่นกันบริเวณริมระเบียง ริมสระน้ำ การปีนป่ายเครื่องเล่น การจัดโต๊ะเรียนอย่างไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น


          รวมถึงสภาพร่างกายอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น การเจ็บป่วย อาการอ่อนเพลีย หรือมีโรคประจำตัว ก็จะยิ่งทำให้อุบัติภัยที่เกิดกับเด็กเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน เช่นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้สารเคมี ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก อาจทำให้ได้รับอันตรายจากสารเคมีได้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์บางอย่าง ถ้าใช้โดยขาดความระมัดระวังก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ รวมไปถึงการเล่นกีฬาและกิจกรรมนัทนาการ ถ้าไม่เรียนรู้ทักษะในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บได้ สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากภัยอื่นๆ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า อุบัติเหตุจากการจราจร ในโรงเรียน และสาเหตุอื่นๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษาไม่ปลอดภัย


          ทั้งนี้ แม้อุบัติภัยในโรงเรียนจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวเป็นปัจจัยเสี่ยง แต่อุบัติภัยต่างๆ ก็สามารถที่จะป้องกันได้ โดยเริ่มที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ แนะวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้กับเด็ก ก็จะทำให้เด็กจดจำและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาได้

Shares:
QR Code :
QR Code