แนะครูตรวจนมโรงเรียน ก่อนแจกเด็ก

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แนะครูตรวจ ‘สี กลิ่น รสชาติ’ นมโรงเรียน thaihealth

แฟ้มภาพ


ปลัดสธ. ส่งหนังสือกำชับสาธารณสุขจังหวัด สุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนถึงโรงงานผลิต เดือนละครั้ง พร้อมขอความร่วมมือครู "ดู-ดม-ชิม" ก่อนแจกนักเรียน


จากกรณีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองรังกา จ.นครราชสีมา 34 คน มีอาการเวียนหัวคลื่นไส้ และอาเจียน หลังจากดื่มนมโรงเรียนในช่วงเช้า จนต้องรีบนำตัวเด็กนักเรียนทั้งหมดส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนั้น


ล่าสุดวานนี้ (14 มิ.ย.) แพทย์ได้อนุญาตให้เด็กนักเรียนเกือบทั้งหมดกลับบ้านได้ ยังคงเหลือเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อีกเพียงรายเดียว ที่แพทย์ยังคงให้นอนพักฟื้นรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล เทพรัตน์นครราชสีมา เนื่องจากอาเจียนมาก เวียนศีรษะ และอ่อนเพลียประกอบกับเด็กป่วย เป็นไข้อยู่ก่อนแล้ว แต่อาการโดยรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง


ขณะเดียวกัน ฝ่ายสาธารณสุขโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนมโรงเรียนที่มีปัญหาเพื่อไปตรวจสอบหาสาเหตุในห้องปฏิบัติการ คาดว่าน่าจะรู้ผลประมาณวันที่ 15-16 มิ.ย.นี้ โดยให้คำแนะนำโรงเรียน งดแจกนมโรงเรียนที่ผลิตพร้อมกันแก่นักเรียน ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ผลิตและจัดส่งนมโรงเรียนดังกล่าว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนมเพื่อนำมาตรวจสอบเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งเรียกเก็บนมพาสเจอไรซ์ที่มีการผลิตพร้อมกัน 12,000 ถุง กลับทั้งหมดแล้วส่งนมกล่องยูเอชทีให้เป็นการชั่วคราว


 ด้านกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหานมโรงเรียนเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของสธ. ได้ดำเนินการตรวจสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนก่อนออกจำหน่ายเป็นประจำ ซึ่งจากการ สุ่มตรวจพบบางแห่งตกเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ และสารอาหารไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้ดำเนินการตามกฎหมายให้ระงับการผลิตชั่วคราวและแก้ไขจนผ่านเกณฑ์


ส่วนกรณีพบเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ที่เกิดปัญหานมบูด เน่าเสียนั้น สาเหตุในเบื้องต้นคือระบบการขนส่งและการจัดเก็บนมที่โรงเรียน โดยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีโรงงานผลิตนมโรงเรียน ให้ส่งเจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจคุณภาพนมที่โรงงานผลิตเดือนละ 1 ครั้ง  ส่วนโรงเรียนในโครงการนมโรงเรียน 40,000 กว่าแห่ง ได้ขอความร่วมมือครูผู้แจกนมโรงเรียนทุกคน เข้มงวดตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ทั้งสี กลิ่น รสชาติ ให้ "ดู ดม ชิม" ก่อนแจก หากพบผิดปกติให้งดแจกจ่าย เพื่อป้องกันเด็กเจ็บป่วยจากการดื่มนมโรงเรียน โดยวันเดียวกันนี้ได้ส่งหนังสือไปยัง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม


นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการนมโรงเรียน ที่มีข้อแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งการจัดหา ขนส่ง จัดเก็บ เป็นต้น ขอให้ ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code