แนะการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโควิด-19

ที่มา : กรมการเเพทย์


แนะการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ แนะวิธีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบ New Normal โดยให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบ Telemedicine และการถวายยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ในการระบาดของโรคดังกล่าวนี้ ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดการระบาดของโรค จึงมีการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ โดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการ ในการนี้ กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่แด่พระสงฆ์อาพาธ เพื่อความปลอดภัยของพระภิกษุสงฆ์และบุคลากรทางการแพทย์


นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงการระบาดของโควิด- 19 โรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ผ่านระบบ Telemedicine และการถวายยาทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอนการบริการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.พยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพระภิกษุอาพาธ ประวัติการรักษา การรับยา และจะโทรติดต่อพระภิกษุอาพาธก่อนถึงวันนัดประมาณ 1 สัปดาห์ โดยจะแจ้ง วันเวลา การ Video-call ให้พระภิกษุอาพาธทราบ 2.เมื่อถึงวันนัด แพทย์  Video-call ซักถามอาการกับพระภิกษุอาพาธและออกใบสั่งยา 3.เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยาตามมาตรฐานวิชาชีพ และพิมพ์ที่อยู่พร้อมจัดส่งยาให้พระภิกษุอาพาธ (กรณีมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ยา Video-call ปรึกษาเภสัชกร) และ 4.ทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์


ดังนั้น ขอพระภิกษุสงฆ์ควรงดไปในสถานที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ฉันภัตตาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายให้ปลอดภัยจากโควิด-19

Shares:
QR Code :
QR Code