แนวโน้ม: ประเทศไทย กับ ขยะผลิตวันละ 40,000 ตัน

         ประเทศไทยมีประชากรราว 63 ล้านคนอยู่ในกรุงเทพมหานครราว 12 ล้านคนจากพื้นฐานที่เราผลิตและทิ้งขยะเฉลี่ยมากถึงคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน รวมปริมาณขยะที่คนไทยทั้งประเทศผลิตเฉลี่ยวันละ 40,000 ตัน

ขยะ
          เฉพาะขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีมากกว่าวันละ 8,000 ตัน

          ในจำนวนนี้เป็นขยะถุงพลาสติกถึง 1,800 ตัน เทียบเท่าช้างโตเต็มวัย 450 เชือก (ช้าง1 เชือก มีน้ำหนัก 4 ตัน)

          รวมแล้ว 1 ปีคนไทยผลิตขยะ 15 ล้านตัน

          ขณะที่ความสามารถในการจัดเก็บและทำลายขยะที่มีอยู่ทำได้เพียงร้อยละ 60-70 ของปริมาณขยะทั้งหมด

          ปริมาณขยะที่เหลือจะถูกทิ้งไว้ตามบ้านเรือนบนถนน ในแหล่งน้ำ เป็นต้น

          ขณะเดียวกัน สถานการณ์ขยะในทะเลก็เข้าสู่ขั้นวิกฤต

          จากการเก็บข้อมูลปริมาณขยะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2553 มีปริมาณขยะมากถึง 22 ตัน

          ขณะที่ทั่วโลกมีขยะถูกทิ้งลงทะเลมากถึง 6.4 ล้านตัน โดยร้อยละ 89 เป็นพลาสติก

          ที่น่าเป็นห่วงคือ ถุงพลาสติกแต่ละใบใช้เวลาย่อยสลายนาน 400-1,000 ปี

          ถ้าเราช่วยกันลดถุงพลาสติกลงแค่เพียงร้อยละ 10 จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

ที่มา: ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง เพื่อเราเพื่อโลก”หนังสือพิม์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code