แถลงผลการสำรวจ รอบที่ 2 พฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014

featured

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดแถลงผลการสำรวจ รอบที่ 2 พฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช.1 ถึง ปวช.3) ในพื้นที่ 8 จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดใหญ่ใน 4 ภูมิภาคประกอบด้วย เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ