แถลงข่าว ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018

featured

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “ไทยเฮลท์ เดย์ รัน 2018” (Thaihealth Day Run 2018) ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในการแถลงข่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2PUdUSO

Shares:
QR Code :
QR Code