แถลงข่าว โครงการ Mobile Application FoodiEat

featured

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับหน่วยงานด้านโภชนาการ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมอนามัย แถลงข่าวเปิดตัว Mobile Application FoodiEat เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แอพพลิเคชั่น FoodiEat ออกแบบให้ใช้งานง่ายบนมือถือทั้งระบบ ios และ Android โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และคำนวณค่าพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกาย รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้ งานแถลงข่าวนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code