แถลงข่าว "เตือนมะกันอย่าชวนไทยเข้า TPPเพราะย่ำยีศักดิ์ศรีและอธิปไตยยาสูบของชาติ"

featured

เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม สุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท ทางสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส) ได้จัดงานแถลงข่าว “เตือนมะกันอย่าชวนไทยเข้า TPP เพราะย่ำยีศักดิ์ศรีและอธิปไตยยาสูบของชาติ”ในงานได้มีการแถลงให้หัวข้อต่างๆเช่น “TPP หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย – แปซิฟิค”โดย นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ รวมถึง ผู้ทรงคุณวิฒิท่านอื่นๆอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ