แถลงข่าว เครือข่ายผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่

featured

ภาพบรรยากาศ การแถลงข่าว เครือข่ายผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ โดย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ เครือข่ายผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงพิษภัย และอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และปกป้องลูกหลานไทยไม่ให้ตก เป็นทาสของการเสพติดบุหรี่ทุกรูปแบบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1j2n3be
http://bit.ly/1KvyJsX

Shares:
QR Code :
QR Code