แถลงข่าว สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

featured

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว “สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13” ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน Invest for Sustainable Road Safety เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/aobQrR

Shares:
QR Code :
QR Code