แถลงข่าว สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

featured

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย” ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2559 – 2562 กำหนดเป้าหมายลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือ 16.7% ในปี 2562 จากอัตราการสูบบุหรี่ 19.9% ในปี 2558 เท่ากับต้องลดจำนวนคนสูบลงถึง 1.8 ล้านคน ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีเท่านั้น กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สสส. และภาคีต่างๆ จึงร่วมกันจัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในช่วงมิถุนายน 2559-พฤษภาคม 2562 มุ่งหวังให้อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 1 ล้านคน เชิญชวนหรือท้าชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 1 คน ต่อ 1 อาสาสมัครสาธารณสุข จะได้คนเลิกสูบบุหรี่ปีละ 1 ล้านคน รวม 3 ปี ประเทศไทยจะมีผู้เลิกบุหรี่ได้ 3 ล้านคน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/73Exzf

Shares:
QR Code :
QR Code