แถลงข่าว มิติใหม่การลดบริโภคเค็มกับอนาคตของสังคมไทย

featured

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา 4-5-6 ชั้น P.3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันเปิด “มิติใหม่การลดบริโภคเค็มกับอนาคตสังคมไทย” ในโอกาสครบรอบ 4 ปีของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผย 4 โครงการงานวิจัยเด่น อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก โครงการ Food Safety Forum : ลดเกลือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงภัยจากการบริโภคเค็มซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ มากมาย พร้อมกับมอบโล่เกียรติคุณให้กับองค์กรดีเด่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ลดโซเดียม) ประจำปี 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/UzCeza

Shares:
QR Code :
QR Code