แถลงข่าว “ผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์”

featured

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรมแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 มูลนิธิไทยโรดส์ เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2556 พร้อมพิธีมอบรางวัลจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก นครสวรรค์ ตากนครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น นนทบุรี สมุทรปราการ ตราด ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และระนอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/SdJHWK

Shares:
QR Code :
QR Code