แถลงข่าว ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย

กรึ่มก็ถึงตาย

วันที่ 23 ธ.ค. 2565 ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “ปีใหม่ 2566 ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” เพื่อสร้างความตระหนัก ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=321818

Shares:
QR Code :
QR Code