แถลงข่าว “คืนความสุขทั่วไทย สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปี 2558”

featured

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม Central World สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ จัดแถลงข่าว “คืนความสุขทั่วไทย สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปี 2558” เพื่อลดการศูนย์เสียและลดความรุนแรง พร้อมนำคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีของไทยที่ดีกลับคืนมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/xNfGVE

Shares:
QR Code :
QR Code