แถลงข่าว ความจริงไขมันทรานส์

featured

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดแถลงข่าว “ความจริงไขมันทรานส์”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2mL7GYA

Shares:
QR Code :
QR Code