แถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565

featured

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวม 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล 15 รางวัล ประเภทองค์กร 15 รางวัล ศิลปินนักแสดงที่เป็นแบบอย่าง 6 รางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3nshG8B

Shares:
QR Code :
QR Code