แถลงข่าวโครงการ "งดเหล้าครบพรรษา ล้วงลับ ตับเท่ง"

featured

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) แถลงข่าวโครงการ “งดเหล้า พักตับ ครบพรรษา” เชิญชวน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ให้ครบพรรษา ให้ตับได้ฟื้นฟู เพื่อสุขภาพ โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้ร่วมให้พรชาวชุมชนที่มาร่วมกล่าวปฏิญาณ “งดเหล้าครบพรรษา” พร้อมเปิดตัวสื่อรณรงค์เพลง “พักตับ” ขับร้องโดย นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ์หรือ “เท่ง เถิดเทิง” ศิลปินตลกชื่อดัง

Shares:
QR Code :
QR Code