แถลงข่าวเรื่อง “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่ส่งผลต่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและประเทศต่างๆในเอเชีย”

featured

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดแถลงข่าว เรื่อง “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ส่งผลต่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและประเทศต่างๆในเอเชีย” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง Executive ชั้น 4 กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code